استفاده از شبکه‌های کامپيوتری در سال‌های اخير رشدی فزاینده داشته و به‌موازات آن سازمان‌ها و مؤسسات متعددی اقدام به برپا سازی شبکه نموده‌اند. فرآیند طراحی شبکه فرآیندی حساس، دقیق و تخصصی بوده و نیازمند صرف زمان و دقت زیادی است

 • در زمان طراحی يک شبکه، سؤالات متعددی مطرح می‌گردد:
 • برای طراحی يک شبکه از کجا می‌بایست شروع کرد؟
 • چه پارامترهایی را می‌بایست در نظر گرفت؟
 • هدف از برپا سازی يک شبکه چيست؟
 • انتظار کاربران از يک شبکه چيست؟
 • آيا شبکه موجود ارتقاء می‌یابد و يا يک شبکه از ابتدا طراحی می‌گردد؟
 • اين شبکه می‌بایست چه سرویس‌ها و خدماتی را ارائه نمايد ؟
 • به چه منابعی نياز می‌باشد ؟
 • برای تأمین سرویس‌ها و خدمات موردنظر اکثريت کاربران، چه اقداماتی می‌بایست انجام داد ؟
 • و …

سؤالات فوق، صرفاً” نمونه‌هایی در اين زمينه بوده که می‌بایست پاسخ آن‌ها متناسب با واقعیت‌های موجود در هر سازمان، مشخص گردد.

هر شبکه کامپيوتری می‌بایست با توجه به شرايط و سیاست‌های هر سازمان، طراحی و در ادامه پیاده‌سازی گردد. شبکه‌های کامپيوتری زيرساخت لازم برای استفاده از منابع فيزيکی و منطقی را در يک سازمان فراهم می‌نمایند. بديهی است درصورتی‌که زيرساخت فوق به‌درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه با مشکلات متفاوتی برخورد نموده و می‌بایست هزینه‌های زيادی به‌منظور نگهداری و تطبيق آن با خواسته‌های موردنیاز، صرف گردد. يکی از علل اصلی در بروز این‌چنین مشکلاتی، به طراحی شبکه پس از پیاده‌سازی آن برمی‌گردد.

قبل از طراحی فیزیکی شبکه، می‌بایست بر اساس یک فرایند مشخص کلیه خواسته‌ها و نیازمندی‌ها شناسایی و آنالیز دقیقی از آن‌ها صورت پذیرد. در ادامه باید به مواردی مانند پروتکل موردنظر برای استفاده در شبکه و سرعت آن پرداخته شود. یکی دیگر از پارامترهایی که از طرف مدیریت سازمان دنبال شده و به آن اهمیت داده می‌شود، هزینه‌های برپا سازی شبکه است. لذا لازم است در زمان طراحی منطقی شبکه بودجه در نظر گرفته‌شده نیز، مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین برپاسازی هر شبکه کامپيوتری تابع مجموعه سیاست‌هایی است که با استناد به آنان در ابتدا طراحی منطقی شبکه و در ادامه طراحی فيزيکی، انجام خواهد شد. پس از اتمام مراحل طراحی، امکان پیاده‌سازی شبکه با توجه به استراتژی تدوین‌شده، فراهم می‌گردد.

به همین دلیل طراح شبکه بایستی برای مقایسه و انتخاب از میان راه‌کارهای موجود از تجربه و دانش فنی خود استفاده کرده و طرحی که دارای بالاترین کارایی و کمترین هزینه نسبت به سایر طرح‌ها است را انتخاب نماید.

شرکت توسعه انفورماتیک فراز پژوهان با در اختیار داشتن گروهی از متخصصین خبره شبکه با مدارک معتبر بین‌المللی در این زمینه و تجربیات ارزشمند در زمینه طراحی، پیاده‌سازی و راهبری شبکه‌های بزرگ کامپيوتری افتخار دارد شمارا در تمامی مراحل ایجاد و راهبری شبکه‌های کامپيوتری همراهی کند.

اهم فعالیت‌های واحد مهندسی شبکه شرکت توسعه انفورماتیک فراز پژوهان به شرح زیر است:

 • بررسي و نیازسنجی سازمان
 • پيشنهاد طرح اوليه
 • طراحی پلان‌های مدیریت متمرکز شبکه تحت پلتفرم‌های مایکروسافت و لینوکس
 • تهيه نقشه پیاده‌سازی، برنامه زمان‌بندی و هزینه‌ها
 • بررسي و تهيه گزارش از وضعيت موجود شبکه
 • پیاده‌سازی و اجراي تجهيزات Passive
 • پیاده‌سازی و اجراي Active
 • مميزی و مستندسازی پروژه
 • مستندسازی کليه تجهيزات و نرم‌افزارهای موجود در شبکه
 • عیب‌یابی و رفع عيب اوليه جهت دستيابي به بستر پايدار
 • تهيه شناسنامه براي کليه دستگاه‌ها جهت ثبت وقايع و اعمال پيشگيرانه
 • به‌روزرسانی نرم‌افزاری
 • پیاده‌سازی امنيت سازمان بر اساس استانداردهای امنيتی
 • ارائه راهکارهای امنیت اطلاعات مهم سازمانی
 • جلوگیری از نفوذ به داخل شبکه و سرقت اطلاعات