امروزه مراکز داده نقشی اساسی در ساماندهی و متمرکز نمودن منابع و ظرفیت‌های محاسباتی یک سازمان جهت یکپارچه‌سازی تجهیزات، اطلاعات و برنامه‌های کاربردی حساس در فضایی کاملاً مطمئن و دارای قابلیت گسترش دارند.

بر طبق تعریف ارائه‌شده از جانب Renewable Energy Policy  مراکز داده مؤلفه‌ای زیرساختی هستند که کار پشتیبانی از اینترنت و تجارت دیجیتالی و بخش‌های ارتباط الکترونیکی را به عهده‌دارند و مبدأ تمامی سرویس‌های ارائه‌شده در شبکه می‌باشند. درنتیجه تمامی سرویس‌های ارائه‌شده در آن‌ها باید بسیار دقیق، مطابق برنامه و بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای عمل نمایند.

به‌طورکلی مراکز داده به‌عنوان مکانی جهت فراهم آوردن موارد زیر تعریف می‌شوند:

 • ذخیره‌سازی، مدیریت، پردازش و تبادل اطلاعات دیجیتال
  • فراهم آوردن و مدیریت سرویس‌های کاربردی و پردازش‌های اطلاعاتی مختلف مانندInternet Web Hosting Intranet مخابرات و فناوری اطلاعات

طراحی مراکز داده از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد و خاص هر سازمان جهت طراحی این مراکز می‌باشد. در ایجاد چنین مرکز داده‌ای اهداف موردنظر از طراحی آن باید به‌وضوح تعریف‌شده باشند تا نیل به آن اهداف امکان‌پذیر شود و همچنین تمامی استانداردها در قسمت‌های مختلف باید در نظر گرفته شوند.

بر این اساس شرکت توسعه انفورماتیک فراز پژوهان  سرویس‌های زیر را ارائه می‌نماید:

 • مطالعه و شناسایی زیرساخت‌ها و سرویس‌های موجود سازمان
  • امکان‌سنجی و نیازسنجی
  • ارائه طرح توجیهی راه‌اندازی مرکز داده از دیدگاه صرفه‌جویی اقتصادی و نیروی انسانی
  • طراحی تفضیلی مرکز داده و پیاده‌سازی آن
  • تهیه RFP مناقصه خرید و پیاده‌سازی
  • تأمین تجهیزات، پیاده‌سازی، پشتیبانی، توسعه و نگهداری مرکز داده
  • تهیه ساختار سازمانی موردنیاز جهت نظارت، پشتیبانی، توسعه و نگهداری مرکز داده
  • تهیه و ارائه لیست سرفصل‌های دوره‌های آموزشی موردنیاز نیروی انسانی مرتبط با مرکز داده