ازجمله خدمات واحد مهندسی پشتیبانی فناوری اطلاعات می‌توان از “پشتیبانی متمرکز سیستم‌ها” نام برد. این سرویس شامل راهبری، نگهداری و پشتیبانی سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریتی جامع، شبکه‌های رایانه‌ای محلی و گسترده و همچنین مراکز داده سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی می‌باشد.

​این خدمات با استقرار کارشناسان و متخصصان زبده و کارآزموده شرکت که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق ایشان دارای مدارک و گواهینامه‌های بین‌المللی هستند در محل مشتریان به انجام می‌رسد. همچنین شرکت توسعه انفورماتیک فراز پژوهان  به‌منظور ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای تخصصی، همواره از وجود مشاوران مجرب و شناخته‌شده بهره جسته است.

بر اساس آنچه اشاره شد، واحد مهندسی پشتیبانی فن‌آوری اطلاعات آخرین و به‌روزترین راه‌کارهای ارائه‌ی خدمات ICT را مبتنی بر اصول و چارچوب‌های عمومی موردقبول مانندITIL و COBIT به کار می‌گیرد تا بیشترین همسویی و سازگاری را میان اهداف کسب‌وکار مشتریان(Business Needs) و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد نماید.

در این راه، علاوه بر روش نگهداری پیشگیرانه(Preventive Maintenance)  با استفاده از روش نوین نگهداری پیش‌بینانه (Predictive Maintenance)، احتمال رخداد خرابی‌ها پیش از وقوع پیش‌بینی‌شده و با انعکاس خرابی‌های احتمالی، راهکارها و پیشنهادات فنی به مشتریان، آسودگی خاطر آنان فراهم می‌گردد.